C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА В РС - Червен бряг

ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕТО НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ, ПРИЗОВКИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ И КНИЖА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС И ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТ ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ПРАВИЛА ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ ПО НЕСПАЗВАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДВОЕН ПОДПИС В РАЙОНЕН СЪД - ЧЕРВЕН БРЯГ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗВУКОЗАПИС НА ДЕЛА В РАЙОНЕН СЪД

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАЧИНА НА ИЗБОР И РАБОТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД - ЧЕРВЕН БРЯГ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗХОД ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ВЕЩИ ЛИЦА, ОСОБЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И СВИДЕТЕЛИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИ ЛИЦА ПРИ РАЙОНЕН СЪД ЧЕРВЕН БРЯГ

ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КОМУНИКАЦИЯ НА РАЙОНЕН СЪД-ЧЕРВЕН БРЯГ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - ЧЕРВЕН БРЯГ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ВРЪЩАНЕ НА ПОГРЕШНО ВНЕСЕНИ ТАКСИ

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕДА И ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ СРЕДСТВА ОТ НАБИРАТЕЛНАТА СМЕТКА НА РС ЧЕРВЕН БРЯГ

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАБИРАТЕЛНИ СМЕТКИ, НАБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ЧУЖДИ СРЕДСТВА В ЛЕВА И ВАЛУТА В РС ЧЕРВЕН БРЯГ

ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО РАЗПЛАЩАНЕ НА ДДФЛ

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ И ЮЛ. ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТГАНИЗАЦИЯ ПО ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ В РС ЧЕРВЕН БРЯГ И ОСИГУРЯВАНЕ ДОСТЪП ДО ЕПЕП

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН НА РС ЧЕРВЕН БРЯГ 2019-2021 Г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В РС ЧЕРВЕН БРЯГ 2019-2021 Г.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В РАЙОНЕН СЪД - ЧЕРВЕН БРЯГ

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация