C C C C A+ A A- X

Съдии

ЙОХАН МИРОСЛАВОВ ДЖЕНОВ

Районен съдия в Районен съд гр.Червен бря

Роден на 21.09.1972 г. в гр.Червен бряг, обл.Плевен.

Завършил висше юридическо образование ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна.

В периода 08.05.2001 г. до 28.02.2005 г. – адвокат от Адвокатска колегия Варна.

Районен съдия в РС-Червен бряг от 07.04.2005 г. до настоящия момент.

С Решение на ВСС по Протокол № 24 от 24.06.2010 г. съдия Дженов е придобил статут на несменяемост, считано от 24.06.2010 г.

С Решение на ВСС по Протокол № 43 от 18.11.2010г. съдия Дженов е повишен на място в по горен ранг „съдия в ОС”

Допълнителни квалификации:

- участие в семинар“Съдебна психология. Изслушване на непълнолетни“- 05.11.2014 г.;

- участие в семинар “Гаранция за защита правото на свобода на мисълта, съвестта и религията. Гаранции за правото на свободно събиране, сдружаване“-18.06.2014 .;

- участие в семинар „Работна среща наказателни, административни и граждански аспекти за защита правата на човека. Перспективи пред националното и европейското законодателство.“- 21.05.2015 г.;

- участие в семинар „Системното място на ЕКПЧ в българската правна рамка. Задължение за предоставяне на вътрешно правни средства за защита.“ -28.05.2015 г.;

- участие в семинар „Обединени за справедливост“ – 30.10.2015 г.;

- участие в семинар „Административно наказателна отговорност“- 30.09.2016 г.;

- участие в семинар „Специфични въпроси на вещното право.Кадастър и регулация“.- 02.12.2016 г.;

- участие в семинар „Ефективно разследване на наказателни дела в съответствие със стандартите на ЕКПЧ. Доказателства и док. средства. Използване на СРС като док. средство“- 07.12.2016 г.;

- участие в семинар „Промените в НПК“-08.12.2017 г.;

- участие в семинар „Компютърни престъпления“- 29.06.2018 г.;

- участие в семинар „Балистични експертизи и документи изследвания“.- 28.01.2019 г. и др.

ХРИСТО ВИТКОВ ПЪРВАНОВ

Районен съдия в Районен съд гр.Червен бряг

Роден на 17.02.1967 г. в гр.Гулянци, обл.Плевен.

Завършил висше юридическо образование в Технически университет – Варна.

Работил в МВР – Плевен - от 01.09.1987 г. до 31.01.1995 г. , както и като помощник –следовател в Окръжна следствена служба - Плевен – от 01.02.1995 г. до 01.07.1997 г. и следовател от 14.07.1998 г. до 19.01.2000 г.

Съдебен кандидат в Окръжен съд Плевен от 01.07.1997 г. до 01.07.1998 г. Адвокат в АК-Плевен

от 15.03.2000 г. до 31.12.2003 г.

Районен съдия в Районен съд Червен бряг от 29.01.2004 г. до 23.11.2004 г.

В периода 23.11.2004 г. до 06.10.2015 г. – Административен ръководител Председател на РС-Червен бряг.

Решение на ВСС по Протокол № 11 от 11.03.2009г. съдия Първанов е придобил статут на несменяемост, считано от 11.03.2009г.

С Решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 27, т.6.4 от 27.06.2017г. – съдия Първанов е повишен на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”

Допълнителни квалификации:

- участие в семинар „Актуални промени в НПК“ 14.11.2017г.;

- участие в семинар “Компютърни престъпления“ гр.Плевен- 29.06.2018г. и др.

От 06.10.2015г. до настоящият момент - Районен съдия в Районен съд гр.Червен бряг.

КАТЯ НИКОЛОВА ВЕЛИСЕЕВА

Районен съдия в Районен съд гр.Червен бряг

Родена на 22.02.1982 г. в гр.Дряново.

Завършила висше юридическо образование във ВТУ „ Св.св. Кирил и Методий“ гр.Велико Търново.

Работила в „Напоителни системи” АД гр.София на длъжност юрисконсулт в периода 07.05.2012г. до 11.10.2013г., както и в АСВ – юрисконсулт в периода 14.10.2013г. до 15.09.2014 г.

Преминала задължително първоначално обучение по ЗСВ за младши съдия в период 23.09.2014 г. – 23.06.2015 г.

Младши съдия в Окръжен съд Велико Търново в периода 24.06.2015 г.-01.12.2017 г.

Считано от 01.12.2017г. заема длъжността „Районен съдия“ в РС-Червен бряг.

съдия Катя Велисеева е командирована в Софийски Районен съд, считано от 01.02.2018 г.

Допълнителни квалификации:

АНАТОЛИЙ АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Червен бряг

Телефон: тел: (0659) 9 30 09

Роден нa 13.09.1964 г. в гр.Кнежа, обл.Плевен.

Завършва средно образование в ТМТ „9-ти Май” гр.Червен бряг.

Завършил висше образование – Висш Институт – МВР , специалност „Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността“ .С указ №2415/87 г. – придобива специалност „Право“. Семейно положение – женен.

Съдебен кандидат в ОС гр.Плевен за периода 03.10.1994 г. до 30.04.1995 г.

В Районен съд гр.Червен бряг- Държавен съдебен изпълнител – 17.04.1995 г. до настоящия момент;

НЕЛИ ВАСИЛЕВА НАЙДЕНОВА

Съдия по вписванията при Районен съд гр.Червен бряг

Телефон: тел: (0659) 9 22 81 / 9 30 09

Родена на 04.08.1977 г. в гр. Червен бряг, общ.Червен бряг, обл.Плевен.

Завършила висше юридическо образование в ЮЗУ „ Неофит Рилски “ гр. Благоевград , квалификация „Магистър“, специалност „Право“.

Работила е като юрисконсулт към Нотариус Бойка Маринова с район на действие РС Луковит от м.11.2011 до 12.2019 г.

юрисконсулт в ЕТ „ Инфофлекс " – от 01.12.2010 г. до 10.2011 г.

В Районен съд гр.Червен бряг постъпва като съдия по вписванията – 04.02.2020 г. до настоящия момент

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация